Společenství modlitby

 

Dopisy z Růženeckého kostela

 

česky

kveten 2011 cz (soubor PDF)

únor 2011 cz (soubor PDF)

prosinec 2010 cz (soubor PDF)

září 2010 (soubor PDF)

květen 2010 (soubor PDF)

únor 2010 (soubor PDF)

prosinec 2009 (soubor PDF)

září 2009 (soubor PDF)

 

slovensky

Kveten 2011 sk (soubor PDF)

únor 2011sk (soubor PDF)

květen 2010 sk (soubor PDF)

únor 2010 (soubor PDF)

prosinec 2009 (soubor PDF)

září 2009 (soubor PDF)

 

německy

kveten 2011 de(2)

unor 2011 de (soubor PDF)

prosinec 2010 de (soubor PDF)

září 2010 de (soubor PDF)

květen 2010 (soubor PDF)

únor 2010 (soubor PDF)

prosinec 2009 (soubor PDF)

září 2009 (soubor PDF)

 

Mariánská úcta je součástí spirituality P. Klementa Petra. P. Klement přikládal velký význam přímluvě a pomoci Matky Boží Panny Marie. Uctíval ji zvláště jako Matku Dobré rady.

Když první bratři přijímali řeholní jména, inspirovala je modlitba Salve Regina (Zdrávas královno), na jejíž konci jsou slova: „O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.“ Odtud pochází také řeholní jméno P. Klementa.

Ke cti Panny Marie vybudoval P. Klement v Českých Budějovicích kostel, který nechal vymalovat ve stylu beuronské umělecké školy. Při kostele založil Společenství Živého růžence, které se pak celá desetiletí spojovalo v modlitbě mnoho lidí.

Po revoluci v roce 1989 bylo toto společenství modlitby zásluhou P. Ondřeje Karvana obnoveno a dnes má více než 1000 členů v několika zemích Evropy. Členové, kteří jsou zapsáni v matrice při Růženeckém kostele přijímají dobrovolný závazek denní modlitby jednoho desátku růžence a jednou za týden věnují alespoň čtvrt hodiny úvahám o tajemství Eucharistie, nejlépe v kostele před svatostánkem při adoraci .

Za všechny živé i zemřelé členy je sloužena každou sobotu mše svatá a každý z členů obdrží čtyřikrát za rok poštou Dopis z Růženeckého kostela, ve kterém mu jsou nabízeny myšlenky k prohloubení života z víry.

Jde o duchovní společenství těch, kteří chtějí přispět k prohloubení své víry a k obnově církve a společnosti především pravidelnou modlitbou, těch, kteří se učí žít z eucharistie v následování Ježíše Krista vedeni příkladem Panny Marie. Jde o společenství modlitby těch, kteří žijí spiritualitou P. Klementa Petra.

Pokud chcete být zapsáni do matriky tohoto společenství modlitby a stát se tak jeho členy, a jste ochotni dobrovolně přijmout závazky našeho společenství, můžete se přihlásit zde.

 

zpět