Promluvy

 

Promluvy P. Petra Ondoka

kněze a vědce usilujícího o dialog přírodních věd a teologie, docenta filozofie a člověka velké životní moudrosti. Promluvy přednesl především v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Sedmá neděle velikonoční C

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Šestá neděle velikonoční C

Pátá neděle velikonoční C

Čtvrtá neděle velikonoční C

Třetí neděle velikonoční C

Druhá neděle velikonoční C

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Květná neděle C

Pátá neděle postní C

Čtvrtá neděle postní C

Třetí neděle postní C

Druhá neděle postní C

První neděle postní C

Popeleční středa C

Slavnost Narození Páně C

Čtvrtá neděle adventní C

Třetí neděle adventní C

Druhá neděle adventní C

První neděle adventní C


Promluvy P. Vojtěcha Jeniše

devátého generálního představeného kongregace, které přednesl v devadesátých letech v kostele sv. Maří Magdaleny v Brně.

Podle ducha žijte a žádostí těla nevykonávejte (soubor DOC)

Jako muže a ženu je stvořil… (soubor DOC)

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (soubor DOC)

 

zpět