Doporučujeme

 

Doporučujeme vaší pozornosti publikace, které přibližují témata naší spirituality nebo stojí za přečtení.

 

Maturkanič, Patrik (2010) Svátosti. Viditelná znamení neviditelné skutečnosti. Pastorační postřehy jihočeského kněze. Praha: EVC.

Maturkanič, Patrik (2010) 5× člověk. Pět pohledů na život člověka. České Budějovice: Nakladatelství JIH.

Muroňová, Eva – Havel, Tomáš Cyril (2009) Benedikt XVI. Most mezi břehy. Praha: Ottovo nakladatelství

Maturkanič, Patrik (2009) Nová evangelizace aneb Pastorace v jižních Čechách. České Budějovice: VŠERS.

Maturkanič, Patrik (2009) Společné prožívání mše svaté. Pohled katolického kněze působícího v jižních Čechách. České Budějovice: Nakladatelství JIH.

Muroňová, Eva – Havel, Tomáš Cyril (2008) Hle, příbytek Boží mezi lidmi. Kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Brno: Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství.

Muroňová, Eva – Havel, Tomáš Cyril (2008) Aby malé bylo velké. Náboženská výchova předškolních dětí v mateřských školách a ve farnostech. Metodická příručka. Brno: Kartuziánské nakladatelství

Muroňová, Eva – Havel, Tomáš Cyril (2007) Dnes budu Tvým hostem. Metodika pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a svátosti eucharistie. Brno: Kartuziánské nakladatelství

Muroňová, Eva – Havel, Tomáš Cyril (2007) Effatha. Otevři se! Slavíme svátost smíření. Brno: Kartuziánské nakladatelství

Muroňová, Eva – Havel, Tomáš Cyril (2007) Marana tha. Pane, přijď! Slavíme svátost eucharistie. Brno: Kartuziánské nakladatelství

Muroňová, Eva – Havel, Tomáš Cyril (2007) Svatý Mikuláš. Člověk plný Boží lásky. Slavíme svátek svatého Mikuláše. Brno: Kartuziánské nakladatelství

 

zpět