FARNOST PUTIM

 


PutimBOHOSLUŽBY

neděle

8.30 mše svatá

svátky a slavnosti

po předchozím oznámení


Administrátor: P. Maxmilián Koutský CFSsS

Ve farnosti přítomen především v čase bohoslužeb. Svátost smíření je možné přijmout především před bohoslužbami po předchozí domluvě.

Email: rkf.putim(at)dic­b.cz

Kontaktujte administrátora farnosti v případě zájmu o přijetí svátostí křtu, biřmování, eucharistie nebo manželství; v případě, že si přejete návštěvu u nemocného, že zemřel někdo z vašich blízkých a chcete mu sjednat církevní pohřeb nebo že máte jakoukoliv otázku o víře, či se chcete na cokoliv zeptat.

Sídlo farnosti
Římskokatolická farnost Putim, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek

IČO 62542311

Historická data Plebanie r. 1384, od r. 1610 přifařena k Písku, r. 1755 obnovena farnost. Matriky od r. 1754. Kostel sv. Vavřince (původně kostel sv. Petra z 11. stol.), původně raně gotický, severní loď ze 14. stol., jižní loď sklenuta v 15. stol., kdy také přistavěna věž. Do farnosti patří obce Nový Dvůr a Smrkovice.

Historie kostela sv. Vavřince a fary v Putimi