FARNOSTI ČIMELICE, MIROTICE A RADOBYTCE

 

Administrátor: P. František Hemala CFSsS

Ve farnosti přítomen především v čase bohoslužeb. Svátost smíření je možné přijmout především před bohoslužbami po předchozí domluvě.

Email: fhemala(at)sez­nam.cz

Kontaktujte administrátora farnosti v případě zájmu o přijetí svátostí křtu, biřmování, eucharistie nebo manželství; v případě, že si přejete návštěvu u nemocného, že zemřel někdo z vašich blízkých a chcete mu sjednat církevní pohřeb nebo že máte jakoukoliv otázku o víře, či se chcete na cokoliv zeptat.

Radobytce

BOHOSLUŽBY

neděle

8.00 mše svatá

svátky a slavnosti

po předchozím oznámení

Sídlo farnosti
Římskokatolická farnost Radobytce, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek

IČO 63263521

Historická data Plebanie r. 1360, matriky od r. 1669. Kostel gotický, opraven v letech 1730 – 1731. Do farnosti patří obce Radobytce, Bořice, Cerhonice, Dolní Ostrovec, Horní Ostrovec, Jarotice, Kožlí u Čížové, Malčice, Obora u Cerhonic, Obora u Radobytec, Podolí II, Soběšice, Strážovice.