ČESKÉ BUDĚJOVICE - BOHOSLUŽBY

 

neděle

9:00 (mše svatá),
11:00 (řeckokatolická liturgie)

pondělí

16:00 (mariánské večeřadlo),
17:00 (mše svatá)

středa

9.00 (mše svatá)

čtvrtek

16:00 (mše svatá)

sobota

9:00 (mše svatá)

Před sobotní mší svatou je společná modlitba růžence .

Svátost smíření je možné přijmout před začátkem každé mše svaté nebo po předchozí domluvě.

Každého třináctého v měsíci (kromě neděl a důležitých svátků) je pořad Fatimského dne se začátkem v 16:00.

Více informací poskytne:

P. Jan Peter Madár, Žižkova 250/4, České Budějovice

Chairias(at)gma­il.com

 

zpět