P. Klement Petr

 

P. Klement Petr byl katolický kněz, zakladatel první české mužské kongregace, která se jmenuje Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) a iniciátor stavby kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích, který s odhodláním prosazoval a realizoval množství sociálních projektů zabývajících se výchovou české mládeže, péčí o dělníky a pozdní kněžská povolání.

Stručný životopis P. Klementa Petra z archivních pramenů

Základní životopisná data P. Klementa Petra a kongregace petrinů


1856 (16. leden) Václav Petr přichází na svět jako třetí syn kožešnického mistra Václava Petra a jeho manželky Anny, rozené Jelínkové, v Sušici.
1867 Václav Petr odchází na klasické gymnázium do Klatov.
1880 (18. červenec) Václav Petr je v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze.
1880/83 P. Václav Petr je kaplanem v Blovicích.
1883 (5. leden) Českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík jmenoval P. Václava Petra vicerektorem kněžského semináře v Českých Budějovicích.
1886 P. Václav Petr navštěvuje Řím.
1888 (8. září) Václav Petr zakládá Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti.
1891 (31. srpen) Kongregace je schválená vládou.
1891 (12. září) První bratří přijali řeholní oděv a složili věčné sliby. P. Václav Petr dostal jméno Klement, P. František Karpíšek Pius, P. Josef Dolejšek Benedikt a P. Adolf Böhm Beatus. První bohoslovci dostali jména: Xaver, Seraf, Jan a Cyril. Bratři laici dostali jména Blažej a Vít.
1900 P. Klement Petr buduje chrám Panny Marie Růžencové.
1901 (17. únor) V neděli před Popeleční středou umírá P. Klement Petr v pověsti svatosti v Českých Budějovicích a je pohřben na hřbitově v Mladém.
1942 (7. květen) V koncentračním táboře v Dachau umírá první mučedník kongregace generální představený P. Josef Adauctus Krebs, rodák z Prachatic.
1949–50 První misionáři kongregace odcházejí do Afriky a Jižní Ameriky.
1950–1989 V Československu je kongregace vzhledem k politické situaci zrušena a mnozí bratři jsou vězněni.
1989 Po revoluci se členové opět naplno zapojují do práce v církvi a ve společnosti.

Více o životě P. Klementa Petra a začátcích kongregace se můžete dočíst v životopisu, který vydalo Karmelitánské nakladatelství. Kniha se jmenuje Zavátou stopou. Napsat si o ni můžete i na naši adresu.

 

zpět