PÍSEK

 

V Písku žijí a pracují čtyři řádoví bratři P. Maxmilián Koutský, P. František Hemala, P. Cyril Havel a P. Tomáš Paradič. Řeholní dům je na Soukenické ulici. Bratři slouží v písecké farnosti. Svěřena je jim především Duchovní správa u kostela Povýšení sv. Kříže.

V okolí Písku slouží bratři ve farnostech:

Kestřany

Čimelice, Mirotice, Radobytce

Putim

V píseckém domě bratří sídlí redakce časopisu DUHA.

Duha – Časopis pro děti

 

zpět